Giriş

Açık Bilim Eğitim El Kitabı

On dört kişiden oluşan bir yazar grubu, Şubat 2018'de Hannover'deki TIB (Alman Bilim ve Teknoloji Ulusal Kütüphanesi)'nde Açık Bilim eğitimi üzerine açık ve yaşayan bir el kitabı oluşturmak için bir araya gelmiştir. Açık Bilim ilkelerinin uygulanmasına yönelik kültürel bir değişimi hedeflerken yüksek kaliteli eğitimler esastır. Öğretim kaynakları, Açık Bilim eğitmen ve eğiticileri için büyük destek sağlar. Açık Bilim eğitim el kitabı, Açık Erişim ve Açık Bilim eğitim programları ve andragojileri geliştirmek için önemli bir kaynak ve ilk adım olacaktır. Bilgilerini çoğaltmak üzere aktarmak isteyen gelişmekte olan Açık Bilim topluluğunu destekleyen ve birbirine bağlayan bu kitap, eğitim faaliyetlerini zenginleştirecek ve topluluğun tüm potansiyelini ortaya çıkaracaktır.
Açık Bilim ilkelerini aktarma konusundaki deneyim ve becerilerini paylaşan yazarlar (bkz. Yazarlar ve Kitap Sprinti Kolaylaştırıcıları), pratik bilgiye yönelik bir açık bilgi ve eğitim kaynağı ürettiler. Yeni el kitabının odağı, Açık Bilim fikrini yaymak değil, bu fikirlerin en etkili biçimde nasıl yayılacağını göstermektir. İşbirlikçi bir yazma süreci olarak kitap sprinti yöntemi, yaratıcılık ve yenilikçiliği en üst düzeye çıkarmış ve sadece birkaç gün içinde değerli bir kaynağın üretilmesini sağlamıştır.
Yöntem, teknik ve uygulamaları bir araya getiren el kitabı, Açık Bilim eğitimcilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Ortaya çıkacak ürünün, Açık Bilim ilkeleri konusundaki bilgiyi iletişim ağlarımıza, kurumlarımıza, meslektaş ve öğrencilerimize nasıl ileteceğimiz konusunda yararlı bir rehber olması hedeflenmiştir. Eğitmenlere yüksek kaliteli ve ilgi çekici eğitimlerin nasıl oluşturulacağını öğretecek ve ilham verecektir. Sorunları ele alan ve çözümler sunan bu el kitabı, kendilerini eğiten, bilgilendiren ve kendilerine ilham veren Açık Bilim eğitmenleri topluluğunu güçlendirecektir.

El kitabını daha iyi hale getirmemize yardımcı olun

Uzmanlıkları ve alt yapıları ne olursa olsun, herkesin öneri ve geri bildirimlerini memnuniyetle bekliyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu hypothes.is. Ayrıca, Github web sitesi ya da uygulması, ya da istediğiniz herhangi başka bir araçla çekme istekleri (pull requests) oluşturabilirsiniz. El kitabının içeriği GitHub deposunda korunmaktadır.

Birlikte Açık Bilim eğitimi verelim

Açık Bilim Eğitim El Kitabından yararlanılarak yapılan eğitim ya da webinarlar düzenlemek ya da bunlara katılmak ister misiniz? Bizimle [email protected] adresinden iletişime geçin - sizden haber almak isteriz.

El kitabına nasıl atıf yapılır?

Lütfen içeriği kullanırken el kitabını atıf yapmayı gözardı etmeyin. Kitaba atıf yapmak için aşağıdaki iki yoldan birine başvurmanızı öneririz.
  • Kitabı okumanın, yorum yapmanın ve öneride bulunmanın en kolay yolu olan https://book.fosteropenscience.eu/ (PDF ve ePub sürümleri de mevcuttur)
  • Kitabın (anlaşılması güç) indirilebilir arşivlenmiş bir sürümüne yönlendiren atıf yapılabilir bir DOI olan https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496
  • Başka diller ve biçimler için bu sayfadaki her şeye bağlantı bulunan FOSTER portalına gidebilirsiniz.

Yazarlar ve Kitap Sprinti Kolaylaştırıcıları

El kitabının son bölümünde yazarlar ve kitap sprinti kolaylaştırıcıları, onların deneyimleri ve ilham kaynaklarının yanı sıra bağlı oldukları kurumlar, iletişim bilgileri, Twitter ve ORCID profilleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Teşekkür

  • Kitap sprinti esnasında sosyal medyayı idare ettiği & enerji vericilerle bizi motive ettiği için Gwen Franck (EIFL, Belçika)'a
  • Harika karikatürler ve resimler çizdiği için Patrick Hochstenbach (University of Gent, Belçika)'a
  • Çok güzel videolar çektiği için Vasso Kalaitzi (LIBER, Hollanda)'ye
  • Tüm teknik konular ve gitbook oluşturmadaki desteği için Matteo Cancellieri (Open University, UK)'ye
  • Bibliyografik üst verilerin korunması ve dönüştürülmesi konusundaki verdiği tavsiyeler için Simon Worthington (TIB, Hannover, Germany)'a teşekkürler.

Telif hakkı beyanı

Açık Bilim Eğitim El Kitabı bir Açık Eğitim Kaynağı olduğundan Creative Commons Public Domain Dedication (CC0 1.0 Universal) lisansı ile erişime sunulmaktadır. Bu el kitabındaki bilgileri yeniden kullanmak ve kopyalamak için bizden izin istemeniz gerekmemektedir. Bu kitapta atıf yapılan bazı materyallerin telif hakkıyla korunuyor olabileceğine dikkat edin — eğer öyleyse, bu durum metinde belirtilecektir.
Yararlandığımız tüm kaynakları belirtmeye çalıştık. Herhangi bir nedenle size uygun şekilde kredi vermeyi atladıysak, bu kötü niyetle yapılmamıştır. Düzeltmeleriniz için [email protected] adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Fonlama

Bu proje, 741839 numaralı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliğinin Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Programı tarafından fonlanmıştır.
Last modified 2mo ago